image1 image2 image3

System rejestracji e-faktur

System rejestrujący przychodzące pocztą elektroniczną e-faktury.
Pozwala na rejestrację dokumentów oraz na podgląd, wydruki i wyszukiwanie.
Cechy:
- prawa dostępu przyznawane do wprowadzania i przeglądania,
- interfejs użytkownika poprzez stronę www,
- pobieranie dokumentów bezpośrednio z konta pocztowego,
- automatycznie generowany podgląd,
- wyszukiwanie po numerze faktury, zakresie dat, kontrahencie,
- bardzo prosta obsługa

Wymagania:
- serwer www z php
- baza danych mySQL

e-faktury
e-faktury
e-faktury
e-faktury